Nowoczesne urządzenia do demineralizacji wody spełniające normy farmakopei polskiej VIII. Woda do laboratorium

Opublikowano w 24-03-2012

Przedstawiam nowe demineralizator 
SPRING 5UF produkujący wodę pierwszego oraz drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, o wydajności 5 dm3/h. Na specjalne zamówienie dostarczamy urządzenia dla labolatoriów o dowolnej wydajności.


nowoczesne_demineralizatory_demineralizacja_wody_laby_woda_dla_labolatoriow_urzadzenia_do_produkcji_wody_czystej_ultraczystej_dla_-c890288b

Parametry techniczne WG-Spring 5UF
- Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
- Stopnie oczyszczania wody:
ETAP I:

 • filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
 • filtracja na filtrach węglowych,
 • odwrócona osmoza,
 • demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC.

ETAP II (system doczyszczający):

 • lampa UV 185/254 nm,
 • filtracja na module ultrafiltracyjnym UF - redukcja poziomu endotoksyn oraz cząstek zawieszonych,
 • kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22µm.

Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.

 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,056 μS/cm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 24V wraz z automatyką.
 • Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 - zasięg wylewki min. 2 m (przewodnictwo < 0,056 μS/cm).
 • Punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 
(z kapsułą mikrofiltracyjną 0,22 μm).
 • Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999.
 • Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody demineralizowanej.
 • Automatyczne płukanie modułów membranowych.
 • Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej w okresach pomiędzy poborami wody.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy zamkniętym zaworze filtratu.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących).
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
 • System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
urzadzenie_do_demineralizacji_wody_dla_labolatorium_spelniajace_normy_farmakopei_polskiej_demineralizatory_laboratoryjne_do_wody_w-edae5081

Funkcje monitorujące pracę systemu urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

 • - kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm,zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • informacja o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu zatrzymania),
 • alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
 • alarm informujący o wymianie złóż jonowymiennych,
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
 • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
 • alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
 • podgląd terminów serwisowych,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów,
 • wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów.
 • Oprogramowanie, software - program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz archiwizację danych.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu przerwanie pracy pompy przy:   

 • niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
 • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
 • termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40C lub powyżej 400C.

Więcej informacji na temat całej gamy urządzeń na naszej stronie w rozdziale LINK

 

Jak poradzić sobie z twardą wodą aby zabezpieczyć laby lub urządzenia techniczne proponujemy 2 rozwiązania:Technologia uzdatniania wody urządzeniem Vulcan lub Stacja Zmiękczania Wody na Jonitach

DO GÓRY