Odwrócona Osmoza Filtracja Membranowa

Proces filtracji membranowej (REWERS OSMOSIS) niebawem zagości we wszystkich zakładach przemysłowych jest to system demineralizacji wody przyjazny dla środowiska bez niebezpiecznych regenerantów jakie używa się w procesie demineralizacji na złożach kationitach i anionitach. Filtracja na membranach cienkowarstwowych to rewolucyjne rozwiązanie które dało ludzkości możliwość odzysku słodkiej wody która jest potrzebna do życia i do wielu procesów technologicznych gdzie wymagana jest woda wysokiej klasy czystości. 

Przemysłowa Odwrócona Osmoza Filtracja Membranowa

Wszystkie jednostki odwróconej osmozy które budowane są na państwa zlecenie wykonane są zgodnie z normą i sztuką inżynierską. Istnieje możliwość zamówić konfiguracje różnego rodzaju wykonania począwszy od ramy poprzez materiały montażowe, pompy, orurowanie itp.

odwrocona_osmoza_przemyslowa_demineralizacja_wody_nowoczesne_systemy_osmozy_woda_o_wysokiej_czystosci_urzadzenia_do_produkcji_wody-e8c134dc

 

 Systemy odwróconej osmozy przemysłowe


odwrocona_osmoza_50m3h_przemyslowa-edb5d085

Wiele doniosłych odkryć w rozwoju nowoczesnych społeczeństw było dziełem przypadków. Tak też stało się podczas badań i opracowywania metod odsalania wody morskiej w USA. W początkach lat  50-tych pracownik naukowy Sourirajan z Uniwersytetu w Kaliforni  odkrył nową metodę odsalania wody morskiej poprzez zastosowanie systemu „Odwróconej osmozy”.
Ta  nowa technika była tak obiecująca, że Rząd Amerykański wspólnie z kilkoma znaczącymi firmami przygotował, szeroki program prac w celu bliższego zbadania w/w metody. Wytłumaczenie działania „ Odwróconej osmozy” nie jest łatwe. Zachodzący przy tym pewien aktywny mechanizm spotkać można w życiu codziennym ( co zależy od wnikliwego obserwatora ). Działające jednak takie modele pojawiają się bardzo rzadko. Zanim więc przedstawiony zostanie mechanizm odwróconej osmozy, najpierw powiedzieć należy o osmozie biologicznej zachodzącej w naturze, z której wywodzi się w/w  opis.
Z codziennego życia wiadomym jest , że woda przepuszczana jest przez niektóre materiały jak np. tekstylia lub też metale. Istnieją jednak takie materiały, które przepuszczają płyny selektywnie, tzn w jednym kierunku. Do takich materiałów należy  zaliczyć półprzepuszczalne membrany, które w zasadzie spotyka się rzadko.
  Tę niezwykłą właściwość półprzepuszczalnej membrany (występującej w naturze ) zauważono przed 200 laty  obserwując pęcherz świni ( membrana organiczna ) , przez który woda przechodzi tylko w jedną stronę. Ponieważ membrany organiczne ze skór zwierzęcych okazały się niepewne w działaniu, fenomen ten nie mógł być wówczas dobrze zbadany.
Dopiero w 1860 roku udało się wykonać membranę syntetyczną i mechanizm osmozy mógł być naukowo opisany. Jednakże te pierwsze syntetyczne membrany były mało elastyczne i w ten sposób przeszło prawie sto lat, zanim w zakresie osmozy rozpoczęto znowu systematyczne badania.

szybki kontakt: 
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

odwrocona_osmoza_dla_przemyslu_spozywczego-be96e9d1

Bardzo  szczególne właściwości  półprzepuszczalnej membrany  można wykazać w następującym doświadczeniu. W środku pojemnika szklanego umieszczona zostaje półprzepuszczalna membrana. Z jednej strony  membrany znajduje się woda z solą o dużym stężeniu, a z drugiej czystą woda bez soli. Normalnie należałoby oczekiwać, że poziom cieczy po obu stronach membrany będzie taki sam( zasada naczyń połączonych). Po pewnym czasie jednak zauważono, że poziom wody z solą wzrósł, natomiast poziom wody czystej zmniejszył się  co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Przyczyną takiego nieoczekiwanego wzrostu poziomu wody z solą jest osmoza poprzez membranę. Membrana jak gdyby próbuje wyrównać poziom soli w obu płynach i dlatego czysta woda przepływa na stronę dużego zasolenia. Mechanizm ten ujawnia tę właściwość, że po jednej stronie membrany poziom cieczy jest wyższy niż po drugiej.
 Zjawisko to przyczyniło się do odkrycia w 1952 roku przez Sourirajana, że przebieg osmozy może zachodzić również  odwrotnie i w ten sposób prawie wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą być z niej usunięte. To zjawisko można dziś określić jako epokowe odkrycie, które spowodowało poważne zainteresowanie się Rządu i przemysłu USA, ponieważ wtedy już wiadomo było, że zasoby czystej wody w naturze są ograniczone, z uwagi na zanieczyszczenie środowiska, a tam gdzie tej wody prawie nie ma, (pustynie) należy korzystać z wody morskiej po jej odsoleniu.

pompy_wysokocisnieniowe_z_odzyskiem_energi_pompy_do_ukladu_odwroconej_osmozy_o_duzych_wydajnosciach-ad09be2b

Metodę tę nazwano „Odwróconą Osmozą” i poparto ją dużym programem przyspieszenia, co spowodowało, że Odwrócona Osmoza została rozwinięta do wysoko efektywnego i korzystnego systemu pozwalającego z wody o dużym zanieczyszczeniu lub zasoleniu, usunąć szkodliwe substancje uzyskując wodę pitną. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że „Odwrócona Osmoza” ma w niektórych rejonach świata duże znaczenie i zrezygnowanie z niej byłoby już niemożliwe.


odwrocona_osmoza_przemyslowa_demineralizacja_wody_nowoczesne_systemy_osmozy_woda_o_wysokiej_czystosci_urzadzenia_do_produkcji_wody-aa622c58

Około 30% urządzeń RO odsalających wodę morską pracuje w Zatoce Perskiej.  Duże zapotrzebowanie przemysłu na czystą wodę spowodowało akceptacje systemu RO który to jest wykorzystywany przy wytwarzaniu artykułów spożywczych bez tej technologii "Odwróconej Osmozy” byłoby to niemożliwe.

odwrocona_ososmoza_modulowa_kompletacja_montaz_serwis_zasieg_globalny_wigo_gasiorowski_odsalanie_wod_kopalnianych_oraz_morskich-1-eed540a1

JAK DZIAŁA ODWRÓCONA OSMOZA ?
  
Tłumacząc to zjawisko posłużyć się należy doświadczeniem. A więc biorąc szklany pojemnik, w środku którego umieszczona zostaje membrana osmozy jak w poprzednim modelu. Po jednej stronie membrany znajduje się woda o dużym zasoleniu, druga część jest pusta.
Jeżeli więc na tę stronę o dużym zasoleniu wywrzemy nacisk to molekuły wody przejdą przez membranę na stronę pustą. Molekuły soli zaś zostaną po tej samej stronie, gdzie były poprzednio, ponieważ dla nich membrana jest barierą nie do pokonania. Istnieje wiele przyczyn, dlaczego woda przechodzi przez membranę, a zanieczyszczenia pozostają:

Otwory membrany mają bardzo mały przekrój( około 0,0001 mikrona  = 100 angstremów . Ponieważ większość molekuł  obcych substancji w wodzie ma wymiary większe niż otwory w membranie, zostają więc zatrzymane.
Płaszczyzna membrany jest sitem spełniającym określoną funkcję. Funkcję tę nazwano hiperfiltracją.  Membrana doskonale oddziela z wody wszystkie zawiesiny jak np. azbestu, rdzy, glonów, wodorostów, a także wszystkie bakterie, wirusy, metale ciężkie, pestycydy i herbicydy, jak również organiczne molekuły.

Filtracja membranowa jest zjawiskiem fizycznym polegającym na odseparowaniu cząsteczek o różnej masie przez półprzepuszczalne membrany. Wyróżniamy w tej technologii cztery rodzaje membran, w zależności od wielkości cząsteczek które chcemy usunąć dobieramy odpowiednią membranę filtracyjną:


 

                               mikrofiltracja----------- ultrafiltracja---------------nanofiltracja------------odwrócona osmoza

 

tabela_filtracji_zanieczyszczen_w_wodzie_osmoza_mikrofiltracja_ultrafiltracja_-a6e9fffd

 


 

 

MECHANIZM  ODWRÓCONEJ OSMOZY.  
 Technologia wytwarzania membrany przewiduje trwałe magnetyzowanie jej górnej warstwy za pomocą  skomplikowanego technicznie procesu. Przyczynia się to do przyciągania przez membranę wszystkich molekuł wody, które przez nią przechodzą. Molekuły innych substancji, które nie posiadają właściwości magnetycznych wody, są przez membranę odpychane.

odwrocona_osmoza_przemyslowa_demineralizacja_wody_nowoczesne_systemy_osmozy_woda_o_wysokiej_czystosci_urzadzenia_do_produkcji_wody-fe8a0335

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA MEMBRANY 
 Mechanizm działania „ odwróconej osmozy „ powoduje oddzielenie przez membranę metali ciężkich jak: arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci, srebra itp. , a także rozpuszczone w wodzie sole baru, chloru, chromu, miedzi, fluoru, manganu, azotu, selenu, sulfatu itp.  Oprócz tego oddzielone zostają ciężkie trucizny jak np. dioxin, a także produkty odpadowe przemysłu chemicznego i prawie wszystkie radioaktywne pierwiastki i ich izotopy jak np. radu i strontu.

uzdatnianie_wody_dla_przemyslu_elektronicznego_filtracja_membranowa_odwrocona_osmoza_kontrola_jakosci_wody_wyprodukowanej-645a29ed
odsalanie_wod_kopalnianych_w_cyrkulacji_zamknietej_ochrona_srodowisa_wigo-84748f3f
nanofiltracja_ultrafiltracja_osmoza_odwrocona_wigo_gasiorowski_demineralizacja_wody_wroclaw-b8e20e13

To dokładne i niezawodne oddzielenie na poziomie molekularnym jest tym, co „odwróconą osmozę „ tak bardzo odróżnia od innych sposobów oczyszczania wody.
 Magnetyzacja membrany praktycznie sprawdza każdą molekułę w surowej wodzie wodociągowej pojedynczo i przepuszcza ją lub zatrzymuje. Dużym niebezpieczeństwem dzisiejszego zanieczyszczenia wody są przede wszystkim trucizny, które są rozpuszczone w wodzie ( chociażby tylko w małych ilościach).
Molekularny sposób oddzielania zachodzący w „ odwróconej osmozie „ zapewnia rzeczywiście w 98% , że wszystkie te substancje znajdujące się w wodzie, a mogące szkodzić ludziom, będą usunięte. ( Taką niebezpieczną substancją jest „DIOXIN” , który już w ekstremalnie małych ilościach może spowodować ciężkie schorzenia ).

osmozy_w_zabudowie_kontenerowej_osmoza_do_przemyslu-d923b875
odwrocona_osmoza_zabudowana_w_kontenerze-1255c7a8
ultrafiltracja_odwrocona_osmoza_zabudowana_w_kontenerze_wigo_gasiorowski-451724cb
budowa_stacji_uzdatniani_wody_w_kontenerze_ultrafiltracja_oczyszczanie_odciekow_z_oczyszczalni_sciekow-5c142a5d

USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ SEPARACJA

system_filtracji_wody_membranowej_zabudowy_stacji_uzdatniania_wody_w_kontenerach_osmoza_manofiltracja__ultrafiltracja-509cf19d

Wszystkie szkodliwe substancje są rozdzielane na membranie, strumień wody płynący wewnątrz po powierzchni dystansowej membrany spiralnej kierowany jest do kanalizacji proporcjonalnie do odzysku wody zgodnie z założeniem producenta membran. Przebieg ten jest ułatwiony przez istniejącą warstwę czystej wody, która wskutek magnetyzacji tworzy się bezpośrednio na powierzchni membrany.
Na warstwie magnetycznej swobodnie pływają molekuły i cząstki, które nie zostały przepuszczone nie wchodząc w kontakt z powierzchnią membrany. Ten ciągły strumień przemywania nie pozwala, aby otwory membrany zostały zatkane lub nieprzepuszczone substancje na niej osiadły. Technologa ciągłego przemywania zachowuje przez długi okres w dobrej kondycji membrany cienkowarstwowe.
Duża wydajność i żywotność systemu odwróconej osmozy szybko zdobyła swój rosnący udział w zakładach: przemyśle spożywczym, szpitalach, restauracjach i innych obiektach użyteczności publicznej mających dobry wpływ na zdrowie ludzi.


Oferta naszej firmy na modele odwróconej osmozy o wydajnościach:

przemyslowa_osmoza_30m3h_osmoza_odwrocona_do_zastosowania_przemyslowego-980be1a1

Odwrócona osmoza przemysłowa WGRO o wydajności od 5000 - 45000 l/h

Coraz częściej odwróconą osmozę stosuje się do odzysku wody słodkiej poprzez zatężanie roztworów brudnej wody aby odzyskać wodę czystą. Odwrócona osmoza jest jak na razie jedynym najtańszym systemem separacji wody słodkiej z zasolonej. 
Nasza firma dobiera na zlecenie inwestora najlepsze i ekonomiczne stacje RO do odzysku lub produkcji najczystszej wody jaką daje technologia odwróconej osmozy. 


odwrocona_osmoza_pilot_badawczy_do_odsalania_wody_morskiej_na_membranach_cienkowarstwowych_wigo_wroclaw-4b590e38

Odwrócona osmoza przemysłowa WGRO o wydajności od 300 -4000 l/h

Technologia systemów odwróconej osmozy ma szerokie zastosowanie w przemyśle tam gdzie potrzebna jest bardzo czysta woda.


odwrocona_osmoza_o_wydajnosci_300_osmoza_przemyslowa_wigo-52e2eda9

Odwrócona osmoza przemysłowa WGRO o wydajności od 15 - 300 l/h

Obecnie do zastosowania odwróconej osmozy przekonały się małe zakłady produkcyjne. Poprzez zastosowanie odwróconej osmozy mogli oni uzyskać bardzo wysokiej jakości produkt końcowy, co przyczyniło się do zwiększenia obrotu firmy. 


osmoza_odwrocona_o_wydajnosci_do_25_litrow_godzine_wigo-8794bcfb

Odwrócona osmoza przemysłowa WGRO o wydajności od 7 - 25 l/h

Coraz częściej w małych firmach jest zapotrzebowanie na ultra czystą wodę pozyskiwaną z procesów membranowych bez, których nie mam możliwości uzyskania dobrej jakości produktu. Poprzez wprowadzenie na rynki Europejskie technologi odwróconej osmozy zakłady zmniejszyły zrzut zanieczyszczeń technologicznych z procesów demineralizacji wody na kationitach i anionitach.


osmoza_przemyslowa_zabudowa_kontenerowa_wigo_gasiorowski_zabudowa_odwroconej_osmozy_w_zabudowie_kontenerowej-1-42b9a8e1

Odwrócona osmoza WGRO  zabudowy kontenerowe

Filtracja membranowa nie wymaga dużych pomieszczeń do przygotowania wody czystej. Odwrócona osmoza na życzenie klienta może zostać zabudowana w kontenerze. Jako kompletny system filtracyjny wystarczy doprowadzić do niej zasilanie wody odpływ do kanalizacji i energię elektryczną. Po podłączeniu i przeszkoleniu pracowników w obsłudze można przez wiele lat czerpać wodę spożywczą lub technologiczną w zależności od konfiguracji stacji. 

 


Dostępne membrany do systemów odwróconej osmozy przemysłowej o dużych wydajnościach. Dostępne modele dla obudów membran 4 i 8 calowych: LP21-4040, LP21-8040, LP22-8040, ULP21-2514, ULP21-2521, ULP21-2540, ULP21-4021, ULP21-4040, ULP31-4040, ULP22-8040, ULP32-8040, SW11-2521, SW11-2540, SW12-4040, SW22-8040

 

 

 

 

 

membrany_do_systemow_osmozy_przemyslowej_membrana_osmotyczna_8040_4040_2540-d782223e

vontron_membrany_mambrana_do_osmozy_8040_4040_wymiana_serwis_dostawa_wigo-bd51239

membrany_do_systemow_osmozy_przemyslowej_membrana_osmotyczna_8040_4040_2540_wigo_gasiorowski-6565b291
membrany_8040_sprzedaz_wymiany_serwis_odwrocona_osmoza_zabudowana_kontener-cb5a5047

 

 

 

membrany_do_systemow_osmozy_przemyslowej_membrana_osmotyczna_8040_4040_2540_membrana_vontron_filmtec_wigo_gasiorowski-eb8cd1d1
membrany_do_osmozy_4040_8040_serwis_wymiana_modulowa_odwrocona_osmoza_urzadzenia_wysokocisnieniowe_do_odsalanie_wody_morskiej_rzec-73e28459

Uwaga:

Wszystkie membrany wykończone są otuliną z włókna szklanego (Fiberglass Finished) Wszystkie membrany wyposażone są w łącznik. Wydajność membran podawana jest przy temperaturze 25 oCMembrany sprzedawane przez naszą firmę posiadają gwarancje rozruchową, jakościową i wydajnościową pod warunkiem że są instalowane przez autoryzowany serwis Wigo Gąsiorowski.

 


INFORMACJE TECHNICZNE

 

wg_transofos_ro_korekta_twardosci_wysokiej_klasy_antyskalant_antyskalanty_wigo_gasiorowski-2e01b9bd

Systemy odwróconej osmozy są bardzo prostym procesem separacji wody, na których można uzyskać wodę o bardzo małym zasoleniu pod warunkiem spełnienia norm stawianym dla błon osmotycznych gdzie z reguły index SDI wynosi 5. Wody z których przeważnie zasila się jednostki RO nie spełniają tych warunków dlatego też zachodzi potrzeba instalacji zawsze filtracji wstępnej oraz urządzeń zmiękczających dla ochrony membrany, w zależności od technologi stosuje się dla ochrony antyskalant (poziom opłacalności dozowania antyskalantu zaczyna się przy dużych systemach RO).
Z reguły przyjmuje się opcjonalnie że na system odwróconej osmozy podajemy wodę bez: żelaza, manganu, twardości, chloru i poniżej SDI 5 jest to dobry kierunek aczkolwiek nie raz kosztowny i niezastąpiony.
Dla dużych jednostek odwróconej osmozy gdzie stosuje się membrany 8" typu zwinięcia spiralnego niezastąpionym produktem wspomagającym i utrzymującym w bardzo dobrej kondycji membrany są antyskalanty oparte na bazie fosforanów lub polimerów nie należą do tanich produktów ale biorąc pod uwagę koszty wymiany membran stają się opłacalne.
Antyskalanty przedłużają żywotność membran jak i powodują że związki soli które podczas przestoju pracy systemu jak i w trakcie nie wytrącają się i nie powodują krystalizacji na powierzchniach błon.
Podczas kiedy to dojdzie do pierwszej krystalizacji wewnątrz membranowej to niejednokrotnie kiedy nie ma obsługi serwisowe zaczopowanie całej powierzchni następuje w bardzo krótkim czasie. Można starać się odratować membrany poprzez kąpiele w odpowiednich preparatach dopuszczonymi przez producenta membran. W takich przypadkach możemy dokonać płukania membrany z twardych nalotów ale nigdy nie ma na to gwarancji w 100% że uzyskamy zadowalający efekt.

membrana_osmotyczna_blona_do_osmozy_membrany_8040_440_filmtec_vontron_hydranautic_osmonics__toray_csm_wigo-739e9b44

Inne problemy powstające na powierzchniach membran to bakterie, film bakteriologiczny potrafi też zaczopować membrany.
Nie należ dopuszczać do skażenia membrany od strony wody surowej. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy cały układu systemu RO i filtracji wstępnej zdezynfekować środkami przy zachowaniu ostrożności dla wymaganych komponentów z których zbudowany jest cały układ.
Link do preparatów dla systemów RO.   Poniżej więcej informacji.
Jednostki osmozy dobiera się zawsze do zapotrzebowania godzinowego i technologiczna wydajność jest określana prawie zawsze w stosunku 75% permeatu do 25 odrzutu i to są prawidłowe parametry.
Bardzo dobrą opcją w systemach odwróconej osmozy jest sterowanie procesem płukania, zanim się zdecydujesz na zakup spytaj sprzedawcę o DTR i zabezpieczenia RO. Zakup dobrej firmy sterownika to spory wydatek, jeżeli zdecydowałeś się na tańszy system to możesz być pewny że w tym układzie go nie ma. Ogólnie RO można podłączyć pod pompę wysokociśnieniową i działa ale jak długo, ponoć im prostsze rozwiązanie tym lepsze ale nie w tym przypadku.
Sterownik systemowy ma szereg opcji do wykonania które zazwyczaj w większych systemach prawie zawsze się wykorzystuje, najważniejszym jest sterowanie nastawne dla płukania membran czasowe lub wymuszone pomaga to w utrzymaniu dobrej kondycji RO.
Drogi użytkowniku osmozy pamiętaj jeżeli posiadasz RO i chcesz z niej wycisnąć jak najwięcej wody czystej (permeatu) przy skręconym zaworze wody zrzutowej pamiętaj że robisz to kosztem membran ponieważ nie zachowujesz ciągłości liniowej płukania membrany z odpowiednim przepływem zalecanym przez dostawcę membran. Z doświadczenia mieliśmy już takie przypadki że woda odrzutowa była skręcona na max i klient się cieszył że ma dużo wody czystej ale zadowolenie trwało bardzo krótko. Dlatego też zawsze postępuj zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną.

Dezynfekuj systemy RO z ostrożnością 

Większość utleniaczy może uszkadzać elementy membrany

Większość zajmujących się zawodowo uzdatnianiem wody spotyka się z faktem, że elementy RO oraz filtry są zanieczyszczone przez mikroorganizmy. Odpowiedzią na to jest dezynfekcja wody i systemów, która jednak sama ze swej natury tworzy nowe problemy.

Mikroorganizmy mogą się rozmnażać w każdym miejscu i w każdym czasie z szybkością, która przechodzi ludzką wyobraźnię. Większość z nich to bakterie. Inne to glony wyróżniające się zielonym kolorem oraz grzyby.

Niektóre bakterie w sprzyjających warunkach temperatury i pożywienia mogą reprodukować się co 15 do 20 minut. Teoretycznie jedna bakteria - dzieląca się połowicznie co 20 minut tworzy następną generację, która reprodukuje się w tym samym tempie - może wyprodukować 17 milionów bakterii w ciągu ośmiu godzin. W 16 godzin może wyhodować się 281 trylionów bakterii. W 24 godzinach liczba osiąga pięć sekstylionów tzn. 5 i 21 zer.
 Gdyby bakterie mogły osiągnąć taką liczbę wtedy ich waga wyrażała by się w tonach. Czynnikiem hamującym taki wzrost jest brak przestrzeni do rozwijania się oraz brak pożywienia. Mimo to do poziomu na jaki zezwalają aktualne warunki, bakterie rozwijają się tak szybko jak to tylko możliwe.
 Wzrost bakterii stwarza problemy na kilku płaszczyznach. W systemach uzdatniania wody przejawiają się one najczęściej w trzech kategoriach: chorobotwórczość, zatykanie oraz zwiazki organiczne.

Chorobotwórczość (patogeneza) odnosi się do zdolności pewnych mikroorganizmów do wywoływania chorób wśród ludzi. Dlatego kontrolowanie mikroorganizmów w wodzie stanowi główną troskę w procesie wytwarzania wody pitnej.

Zatykanie powstaje w momencie gdy bakterie ograniczają przepływ lub całkowicie zatykają urządzenia lub membrany. Cienkowarstwowe membrany RO są szczególnie podatne na zapychanie się przez bakterie. Dodatkowe problemy powoduje przyczepność bakterii do materiałów filtracyjnych w filtrach. Bakterie wydzielają związki organiczne takie jak enzymy, proteiny, lipidy i wielocukry. Ich ciała są także zbudowane ze związków organicznych. Niektóre z tych związków powodują problemy w przemyśle mikroelektronicznym i farmaceutycznym.

W ostatnim stuleciu większość problemów mikrobiologicznych było kontrolowanych przez dodawanie do wody chloru w różnych formach. Chlor jako środek utleniający zabiera elektrony z innych związków chemicznych włączając w to krytyczne molekuły mikroorganizmów. Powoduje to ich zabicie lub przynajmniej ogranicza ich wzrost i reprodukcję.
 Inne często spotykane utleniacze to ozon, nadtlenek wodoru oraz chlorowce jak brom lub jod. Tam gdzie utleniacze są stale dodawane do systemów uzdatniania wody i gdzie utrzymuje się pewien ich poziom szczątkowy prawie nie ma problemów z mikroorganizmami.
 Jednak wiele membran RO nie toleruje utleniaczy dlatego ich resztki muszą być usunięte przed urządzeniem RO. Dlatego urządzenia RO są podatne na szybki wzrost mikroorganizmów. Jeśli urządzenie RO zostanie zainfekowane to powinno zostać z reguły poddane dezynfekcji razem z urządzeniem do wstępnego uzdatniania. Typowe środki dezynfekyjące do systemów wstępnego uzdatniania to związki utleniające, ciepło oraz
biocydy tzn. substancje do niszczenia mikroflory i mikrofauny. Typowe środki dezynfekujące do membran cienkowarstwowych to nadtlenki wodoru o wysokim pH wolne od metali ciężkich oraz specjalnie przygotowane preparaty zgodne z założeniem producenta membran.

Naiczęściej używane środki utleniające zawierają chlor, brom, jod, nadtlenek wodoru i ozon. Najbardziej popularnym z nich jest chlor. Resztkowa pozostałość wolnego chloru na poziomie od 0,3 do 0,5 ppm w systemie wstępnego uzdatniania z reguły nie stwarza problemów mikrobiologicznych Jednak dla większości cienkowarswowych membran RO pozostałość chloru powinna byc wyeliminowana. Odchlorowywanie jest zwykle przeprowadzane przy pomocy węgla aktywowanego w postaci kolumn węglowych sterowanych procesem płukania automatycznie lub bloku umieszczonego przed elementem RO dla mniejszych systemów.       Bez względu na to ile chloru lub innego środka dezynfekującego zostało użyte, infekcja pojawi się w punkcie odchlorowywania oraz poniżej. Jest to tylko kwestią czasu. Przykładowo większość środków dezynfekujących może zabić lub unieszkodliwić 99,9 % mikroorganizmów obecnych w wodzie. Jeśli woda miejska zawiera 30 żyjących bakterii jakiegokolwiek rodzaju w 100 ml, każdy litr będzie odpowiednio zawierał 300 żywych bakterii a galon około 1200. Jeśli do systemu wpływa jeden galon 3,785L na minutę, w ciągu dnia dostarczone będzie 1,7 miliona bakterii. Nawet jeśli 99,9 % zostanie zabite lub unieszkodliwione, każdego dnia pozostanie żywych 1700 bakterii zdolnych do reprodukcji w niezwykłym tempie.       Dlatego elementy RO jak i systemy wstępnego uzdatniania muszą być okresowo dezynfekowane lub odkażane. Częstość odkażania zależy od obserwowanych problemów z wydajnością. System wstępnego uzdatniania znajdujący się przed membraną RO może być odkażany przy użyciu względnie dużych ilości związków utleniających. Skuteczność działania wszystkich środków odkażających zależy zarówno od dawki jak i czasu. Dlatego używając 1 ppm wolnego chloru można osiągnąć taki sam skutek jak przy 10 ppm jeśli czas działania będzie 10 razy dłuższy. Aby oszczędzać czas najlepiej stosować możliwie dużą koncentrację środka odkażającego. W zależności od materiałów konstrukcyjnych system wstępnego uzdatniania może być także odkażany przy użyciu gorącej wody. Temperatura powinna wynosić co najmniej 82 °C w ciągu godziny lub wyższa przy krótszych okresach.
      Większość cienkowarstwowych membran RO nie toleruje środków utleniających lub ciepła wystarczającego do zabicia lub unieszkodliwienia bakterii. Aby odkazić tę część wstępnego systemu uzdatniania należy
oczyścić chemicznie system membran.
 W zależności od obecności metali można użyć środków o niskim pH a następnie o wysokim pH z domieszką detergentu lub czynnika chelatującego. Dobrze jest po czyszczeniu chemicznym zastosować odkażanie przy użyciu ogólnie dostępnych biocydów lub firmowych dopuszczanych przez wytwórcę membrany.
 Przed odkażaniem dowolnego urządzenia należy się upewnić, że koncentracja środka odkażającego lub temperatura nie uszkodzą materiałów konstrukcyjnych.

 


ro_osmoza_odwrocona_15m3h_wigo_gasiorowski_najtansze_osmozy_przemyslowe_601724015_wroclaw-2a7a88fc

 


Przewodnictwo Wody

Przewodność Oporność Przelicznik - Conductivity Resistivity Chart 

CONDUCTIVITY MICROMHOS/cm przy 25oC

RESISTIVITY/OHMS/cm przy 25oC

DISSOLVED SOLIDS PARTS/MILLION(PPM)

APPROXIMATEGRAINS/GALLON(GPG)AS CaCO3

0.056

18,000,000

0.0277

0.00164

0.059

17,000,000

0.0294

0.00170

0.063

16,000,000

0.0313

0.00181

0.067

15,000,000

0.0333

0.00193

0.072

14,000,000

0.0357

0.00211

0.077

13,000,000

0.0384

0.00222

0.084

12,000,000

0.0417

0.00240

0.091

11,000,000

0.0455

0.00263

0.100

10,000,000

0.0500

0.00292

0.111

9,000,000

0.0556

0.00322

0.125

8,000,000

0.0625

0.00368

0.143

7,000,000

0.0714

0.00415

0.161

6,000,000

0.0833

0.00485

0.200

5,000,000

0.100

0.00585

0.250

4,000,000

0.125

0.00731

0.333

3,000,000

0.167

0.00971

0.500

2,000,000

0.250

0.0146

1.00

1,000,000

0.500

0.0292

1.11

900,000

0.556

0.0322

1.25

800,000

0.625

0.0368

1.43

700,000

0.714

0.0415

1.67

600,000

0.833

0.0485

2.00

500,000

1.00

0.0585

2.50

400,000

1.25

0.0731

3.33

300,000

1.67

0.0971

5.00

200,000

2.50

0.146

10.00

100,000

5.00

0.292

11.1

90,000

5.56

0.322

12.5

80,000

6.25

0.368

14.3

70,000

7.14

0.415

16.7

60,000

8.33

0.415

20.0

50,000

10.0

0.585

25.0

40,000

12.5

0.731

33.3

30,000

16.7

0.971

50.0

20,000

25.0

1.46

100.0

10,000

50.0

2.92

111

9,000

55.6

3.22

125

8,000

62.5

3.68

143

7,000

71.4

4.15

167

6,000

83.3

4.85

200

5,000

100

5.85

250

4,000

125

7.31

333

3,000

167

9.71

500

2,000

250

14.6

1,000

1,000

500

29.2

1,110

900

556

32.2

1,250

800

625

36.8

1,430

700

714

41.5


Zastosowanie odwróconej osmozy:

 • przemysł elektroniczny,
 • odwrocona_osmoza_przemyslowa_demineralizacja_wody_nowoczesne_systemy_osmozy_woda_o_wysokiej_czystosci_urzadzenia_do_produkcji_wody-65d55f06
  tekstylny,
 • szpitale autoklawy, woda procesowa,
 • medyczny,
 • piekarniczy, 
 • produkcja szkła i wyrobów szklanych,
 • metalowy galwanizernie,
 • lakiernie,
 • garbarnie,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • laboratoria,
 • przemysł spożywczy,
 • browary,
 • kosmetyki,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • odsalanie wód,
 • demineralizacja i otrzymywanie wody ultraczystej,
 • denitryfikacja wody pitnej,
 • odzyskiwanie metali ze ścieków,
 • oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych,
 • oczyszczanie ścieków
 • wszędzie tam gdzie niezbędna jest
  woda z demineralizowana

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU LINK

tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

DO GÓRY