Chemia, pompy dozujące, regulatory


Firma WIGO GĄSIOROWSKI  ® od wielu lat specjalizuje się w korekcji fizykochemicznej wody dla obiegów ciepłowniczych, układów chłodzących, kotłów parowych, wody pitnej oraz dostawy środków do konserwacji i czyszczenia błon osmotycznych (reverse osmosis) 


Do ochrony obiegów chłodniczych, skruberów i innych przed wysokim zasoleniem.
Automatyczne odsalanie obiegów kontrolowane jest przez sterownik współpracujący z elektrozaworami upustowymi i zasilającymi obieg w wodę uzdatnioną. Zakres pomiarowy 0-5000 mierzony jest w µS/cm.


Elektromagnetyczne pompy dozujące WIGO-EMEC oferowane są w kilku modelach o różnych wydajnościach od 1 do 60 l/h i przeciwciśnieniu 20 bar. Głowica pompy wykonana jest z materiału PVDF, charakteryzującego się odpornością na większość środków używanych w uzdatnianiu wody. Membrana pompy wykonana jest z PTFE.


Dział ten poświęcony jest urządzeniom i testom do pomiaru wody on-line lub za pomocą miareczkowania. Urządzenia można zastosować do pomiaru wody pitnej, chłodniczej, ciepłowniczej oraz specjalnego zastosowania.

DO GÓRY