Lampy UV do Dezynfekcji Wody

Dezynfekcja wody, ultrafiolet, sterylizacja, promieniowanie UV dla obiektów publicznych i zakładów przemysłowych. Systemy lamp ultrafiolet UV WIGO-GĄSIOROWSKI®   serii public idealnie nadają się do zastosowań o dużych przepływach wody. Zabezpieczają państwa wodę przed milionami bakterii i wirusów. WG/UV jest bardzo ekonomicznym rozwiązywaniem, daje bezpieczeństwo czystości wody i powietrza.

Lampy UV do Dezynfekcji Wody

ultraviolet_lampa_uv_do_dezynfekcji_wody_pitnej_sciekow_powietrza_wody_basenowej_technologicznej_zabija_bakterie_wirusy_virusy_wig-ee994197
Lampy WG/UV  public sterylizacja wody  referencje firm które zakupiły lampy  

Systemy WG/UV WIGO-GĄSIOROWSKI ®  serii public firmy TMA idealnie nadają się do zastosowań o dużych przepływach wody.  Zabezpieczają państwa wodę przed milionami bakterii i wirusów. WG/ UV jest bardzo ekonomicznym rozwiązywaniem. WG/UV daje bezpieczeństwo przed zabezpieczeniem mikrobiologicznym dla różnego rodzaju procesów produkcyjnych oraz w stacjach miejskich uzdatniania wody.

Lampy z serii: WG-UV  public   znalazły szerokie zastosowanie również w technologii produkcji wody w branżach spożywczych czy też wodociągowych gdzie eliminuje się duży koszt eksploatacji dozowanej chemii.  Jednocześnie uzyskuje się poprzez zastosowanie lamp UV wodę czystą  oraz przyjemniejszą dla ludzkiego organizmu , zaletą dezynfekcji wody UV jest to że eliminuje w bardzo dużym stopniu chemiczne substancje dodawane do wody .
Redukcja mikroorganizmów typu guardia, kryptosporydium które nie są zabijane przez chlor. Redukcja legionelli w wodzie. Zauważalne zwiększenie się przezroczystości wody.

W naszej ofercie posiadamy lampy WG-UV public do filtracji wody dla obiektów prywatnych jak i publicznych o wydajności od 0,3m3/h~ 1870m3/h. W związku z doborem lampy UV skontaktuj się z przedstawicielem, bardzo ważna jest  uzyskanie odpowiedniego przepływu przez lampę UV przy odpowiedniej ilości  J/m2. WG-UV public urządzenia wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254 nm, które uszkadzają DNA  bakterii lub wirusa, brak oddziaływania na ludzki organizm.
WG-UV ma wiele zalet w zastosowaniach przemysłowych. Urządzenia te charakteryzuje się prostota korzystania i bezobsługowa praca jedynie trzeba kontrolować czas pracy. W zależności od producenta i palników należ je wymieniać po określonym czasie pracy w granicach od 8-12 tys godzin.
WG-UV jest wolny od związków chemicznych i nie wytwarza produktów ubocznych dezynfekcji (Disinfection by-products – DBPs). Systemy mogą być łatwo instalowane w istniejących stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków ze względu na niewielkie gabaryty.
WG-UV może być stosowany jako zabezpieczenie przed filtrami osmotycznymi, ultrafiltracyjnymi jeżeli woda nie jest odpowiednio zabezpieczona. Membrany RO i UF są narażone na zakażenia bakteriologiczne co może prowadzić do zaczopowania. Czytaj więcej link 
WG-UV po filtracji na węglach aktywnych do dezynfekcji wody źródlanej aby zminimalizowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego w zakładach napojów pitnych.
WG-UV minimalizuje koszty stosowania chemii ograniczając zapotrzebowanie na biocydy. Najlepsze efekty stabilizacji bakteriologicznej można uzyskać na cyrkulacji wody.  
WG-UV może być stosowany do dezynfekcji wody technologicznej  zmniejszając poziom TOC.
WG-UV można zastosować w linii recyrkulacji w zbiornikach wody uzdatnionej, dla redukcji pozostałych części ozonu oraz zapewnienia dodatkowej dezynfekcji i kontroli mikrobiologicznej.
Ścieki mogą być dezynfekowane poprzez UV w celu bezpiecznego rozładowania mikrobiologicznego.
WG-UV mogą być łączone z zaawansowanymi technologiami przetwarzania (np. nadtlenek wodoru, ozon, itp.) w celu usunięcia licznych szkodliwych i trudnych do usunięcia związków.
WG-F-UV może być stosowany po filtrach cząstek stałych w obiektach wodnych( stawy, oczka wodne itp.)do dezynfekcji wody, znacząco redukuje zanieczyszczenia mikrobiologicznego pochodzące z ryb i skorupiaków. Technologia ta prowadzi do zmniejszenia BZT i rozwoju chorób i śmiertelność gatunków wodnych.
 Ultrafiolet niszczy-utlenia chloraminy, które są przyczyną podrażnienia oczu oraz charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu wody. Przy zainstalowaniu UV zostało zaobserwowane zmniejszenie się ilości dozowanego chloru o ok. 50%  (przy automatycznych stacjach dozowania) bez zwiększenia się ilości bakterii w wodzie cyrkulacyjnej. Koncentrację chloramin zredukowano do ok. 75% na obiektach basenowych.


INFORMACJE TECHNICZNE

Ważne informacje  na temat dezynfekcja promieniami WG/UV public    
Istotna wiedza dla inżynierów w zakładach publicznych i prywatnych więcej na temat dezynfekcji
  ULTRAVIOLET.

Firma WIGO GĄSIOROWSKI  stosuje do dezynfekcji  wody promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o trwałości eksploatacyjnej 12 000 godzin.

Zaletą promienników amalgamatowych  jest natychmiastowy ponowny zapłon po wyłączeniu lub zaniku napięcia. Niska temperatura pracy promienników oraz specjalnie dobrana średnica chroni rury kwarcowe je przed osadzaniem się depozytu wapniowo magnezowego tzw. kamienia.

Zastosowanie dezynfekcji ultrafioletem  pozwala zniszczyć wszystkie bakterie i wirusy w wodzie.

Stosowanie ultrafioletu pozwala zniszczyć bakterie  do poziomu stawianego  wodzie  pitnej oraz skutecznie zredukować chloraminy  .  Długość fali emitowana przez promienniki niskociśnieniowe 254 nm jest  najbardziej zbliżona do 260 nm gdzie występuje zjawisko największej skuteczności dezynfekcyjnej. Zjawiskiem niezwykle korzystnym jest rozkład chloramin . Maksymalna długośc fali przy której zachodzi dysocjacja monochloramin wynosi 336,4 nm, dichloramin 280,3 nm,  trichloramin  340 nm. Fale o większych długościach nie rozkładają chloramin.

Moc niezbędna  do  dezynfekcji wody  1 m3  wody  w urządzeniach firmy WIGO GĄSIOROWSKI   wynosi  od 7,6 W  w  modelu AM1 do 4,1 W w modelu AM15 przy dawce 400 J/m2.  Zalecana minimalna dawka to 400 J/m2. Znacznie lepsze rezultaty są osiągane przy dawce 600 J/m2 i powyżej.

lampa_uv_do_wody_pitnej_lampy_uv_lampa_bakteriobojcza_do_wody_lampy_uv_do_uzdatniania_wody_filtry_uv_do_wody_sterylizacja_-wody_la-3fe45479
KARTY PRODUKTU DTR

PDF

WG-AM1

WG-AM2

WG-AM3

WG-AM4

WG-AM5

WG-AM6

WG-AM8

WG-AM10

WG-AM12

WG-AM15


Porównanie skuteczności dezynfekcji UV  stosowanymi przez firmę WIGO GĄSIOROWSKI  promiennikami amalgamatowymi a promiennikami średnio ciśnieniowymi. Porównanie dotyczy parametrów przy założonym poborze mocy 1000 Watt.

 

Wyraźnie widać bardzo niską sprawność energetyczna urządzeń średnio ciśnieniowych . Urządzenia firmy WIGO GĄSIOROWSKI zużywają ok. 2,5 razu mniej prądu  do uzyskania takiej samej mocy promieniowania UV.  Promienniki amalgamatowe mają trwałość eksploatacyjną 2,4  razy większą niż promienniki średnio ciśnieniowe.

 

Zestawienie zużycia prądu przez urządzenia firmy WIGO GĄSIOROWSKI  i średnio ciśnieniowe innych firm. Przyjmujemy,  że urządzenia wykorzystują do dezynfekcji wody identyczną moc promieniowania UVC wynoszącą  385 Wat.

Skuteczność  rozkładu chloramin.
Rozkład chloramin
  zachodzi dla fal długościach mniejszych niż 280,3 nm.
Promienniki amalgamatowe
  praktycznie całą moc wysyłają o częstotliwości 254 nm.
Promienniki
średniociśnieniowe  ponad 70%  emisji maja pomiędzy 250-280 nm.
Średnia częstotliwość  promieniowania przypada na fale 257 nm moc 70% całości UV
Moc 30% średnia długość fali 225,6 nm
Skuteczność rozkładu chloramin zależy od energii niesionej przez fale.
Energię promieniowania opisują poniższe wzory.

 

Energia fal i jednocześnie skuteczność usuwania chloramin pobór przez każdy z promienników identycznej mocy.  

 

Skuteczność usuwania chloramin przeliczona na procenty przy poborze przez każdy promiennik 100 wat mocy.

 

Na tej podstawie widzimy jak mało sprawne są promienniki średniociśnieniowe  oraz o ile lepsze  są  nowe promienniki w modelach AM
 Jeżeli założymy identyczny pobór mocy to  skuteczność usuwania chloramin będzie wynosiła:

 

Promienniki średniociśnieniowe podczas pracy muszą mieć temperaturę banki pomiędzy 700-900 C. Oznacza to bardzo wysoką temperaturę  na powierzchni rury osłonowej i błyskawiczne powstawanie depozytu wapniowo-magnezowego. Urządzenia te muszą być wyposażone w układ czyszczenia rur osłonowych .Bez czyszczenia mechanicznego rury zostaną pokryte kamieniem w ciągu kilku godzin .
Promienniki amalgamatowe do osiągnięcia  100% wydajności potrzebują temperatury 65C na bańce.  W praktyce powierzchnia rury osłonowej ma temperaturę poniżej 40C , co zabezpiecza przed osadem wapiennym( osad powstaje na powierzchniach o temperaturze powyżej 55 C).

Promiennik średniociśnieniowy po wyłączeniu potrzebuje od 5 do 15 minut na ponowny restart.

Amalgamatowy  poniżej  0,035 minuty.  
 Przy identycznej mocy pobieranej przez urządzenie średniociśnieniowe i AM ,uzyskujemy większą wydajność  modeli AM o 15,6% większą efektywność w usuwaniu chloramin


Dobieramy urządzenia do przepływu pomp wody, instalujemy lampy WG-UV, przeprowadzamy rozruch i przeszkolenie klienta.Montaż w jeden dzień, co najważniejsze dbasz o bezpieczną i zdrową wodę. Na obiektach publicznych( szpitale, ośrodki lecznicze, duże centra handlowe ) jest coraz więcej zakażonych instalacji tzw. biofilmem bakteryjnym, posiadamy technologię do jej usuwania.

Kontakt na osobę odpowiedzialną za Lampy UV 
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl


WG-UV  public do dezynfekcji wody pitnej i produkcyjnej. 
Gdzie stosuje się dezynfekcje wody na lampy WG/UV public
 
Instytucje:
 
 laboratoria
 szpitale
 klinik oddziały macierzyńskie, noworodków
 laboratoria patologii
 laboratoriów do dializy nerek
 domy opieki społecznej
 uniwersytety
 kliniki weterynaryjne
 szkoły
 duże obiekty sklepy handlowe
Dezynfekcja wody, ultrafiolet, sterylizacja, promieniowanie UV dla obiektów użyteczności publicznej
 ośrodki, hotele, motele
 statki, jachty, łodzie
 kempingi
 restauracje
 parki wodne
 parki rozrywki
 zbiorników wodnych na polach golfowych
 jeziora i stawy
 dezynfekcja wody dla fontann
 ozdobne stawy ogrody botaniczne
 stawy rybne
 basen publiczne i prywatne
 apartamentowce
 wiejskich wodociągach wody
 wsi, miasteczek, miast

Dezynfekcja wody, ultrafiolet, sterylizacja, promieniowanie UV dla prywatnych przedsiębiorstw
 gospodarstw rolnych
 hodowli zwierząt
 hodowli ryb
 wylęgarni drobiu
 ubojni

Dezynfekcja wody, ultrafiolet, sterylizacja, promieniowanie UV dla przemysłu
 farmaceutyczna produkcja
 elektroniczna produkcja detali
 wody obiegowe w liniach produkcyjnych
 produkcji kosmetyków
 chłodni kominowych otwartych i półotwartych woda obiegowa
 przemysłu spożywczego
 producentów lodów
 produkcji masy celulozowej i papieru
 automaty do sprzedaży wody
 czystej wody do mycia i kąpieli
 butelkowana woda
 produkcja piwo, wino
 napoje bezalkoholowe
 produkcja soki owocowe
 wyposażenie lini butelkowania
 olejów jadalnych
 cukier płynny
 substancje słodzące
 produkcja na bazie wody produktów mleczarskich
 cysterny dowożące wodę

Zakres dostawy UV  
   1. Komora reaktora ze stali kwasoodpornej.
   2. Przemysłowe rury ochronne z czystego kwarcu.
   3. Komplet palników UV.
   4. Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika- alarm.
   5. Optyczny wskaźnik zasilania.
   6. Optyczny wskaźnik pracy lampy- wizjer.
   7. Licznik czasu pracy.
   8. Profesjonalna szafka sterownicza firmy HIMEL, montowana na ścianie kl.ochr.IP 55
   9. Króciec spustowy.
   10. Wyjście na system monitorowania lub zawór elektromagnetyczny.
   11. System pomiaru natężenia UV (wyposażenie dodatkowe)
  
Zalety:  
  - UV nie zmienia smaku, zapachu, koloru ani odczynu pH wody
  - UV nie wymaga dodatku związków chemicznych
  - UV nie powoduje uwalniania toksycznych produktów ubocznych do wody
  - systemy UV nie zajmują dużo miejsca i są łatwe do zainstalowania
  - systemy UV wymagają nie wielu zabiegów utrzymywania
  - koszty bieżące są często niższe od kosztów zużycia światła żarówek

Lista firm które zakupiły lampy UV firmy TMA POLSKA


Linie sterylizatorów WG-F-UV które są dostępne dla zastosowań farmaceutycznych.

DO GÓRY