Filtracja Sedymentacyjna Automatyczna na Złożu Turbidex Redukcja Mętności Wody

Automatyczne stacje sedymentacyjne do usuwania mętności wody i ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla wody która ma posiadać wysoką klarowność. 
NTU to skrót od Nephelometric Turbidity Unit, czyli nefelometryczna jednostka mętności.


Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne WG–Turbidex™. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe). Makro porowaty charakter Turbidex ™ pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 5 mikronów wielkości cząsteczek.

Zastosowanie złoża TURBIDEX:

Przemysł 

Baseny publiczne , prywatne

Miejskie wodociągi SUW

Rolnictwo, Ubojnie

Centra Handlowe

Farmaceutyczny

Żywność oraz napoje

Produkcja

Recykling wody-obiegowe 

Myjnia samochodowa woda obiegowa

Oczyszczania ścieków 

Filtracji wody przemysłowej

Filtracja wody na pola golfowe

Usuwanie amoniaku

Domki jednorodzinne

Restauracje, Hotele, 

Idealny do wody miejskiej pitnej i filtracji przemysłowej. Bardzo dobre złoże w branży basenowej do klarowania wody kąpielowej.
  
1. Wyższa klarowność wody. 
Dzięki temu, że w procesie filtrowania biorą udział równocześnie: filtracja mechaniczna, filtracja sedymentacyjna, adsorbcja fizyczna, adsorbcja elektrostatyczna i wymiana jonowa, WG-Turbidex™ usuwa sedyment do poziomu 3 – 5 mikronów . Również w znacznym stopniu usuwane są iły  i zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.
Dla porównania:
Filter Ag usuwa sedyment do poziomu 20 – 40 mikronów.  
Piasek   usuwa sedyment do poziomu 20 mikronów. 
Złoże wielowarstwowe  – Multi Media do poziomu 12 mikronów. 
Wyższa klarowność wody przyczynia się do lepszego funkcjonowania pozostałych urządzeń systemu uzdatniania, takich jak: wymieniacze jonowe, odwrócone osmozy, UF, ozonatory itd. 

Równocześnie pozwala na oszczędności eksploatacyjne wynikające z:
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych przed systemami RO i systemami UF
Zmniejszenia częstotliwości regeneracji oraz przedłużenia żywotności membran RO, UF
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych do uzdatniania wody basenowej
Zmniejszenia częstotliwości wymiany wkładów filtracyjnych
Niższego zużycia chemikaliów dozowanych w komunalnych stacjach uzdatniania wody
2. Wyższy współczynnik obciążenia złoża. 
Dzięki dużej porowatości i znacznemu rozwinięciu powierzchni (do 25 – 40 m2 na gram ) Turbidex™ może odfiltrować między płukaniami około 3 razy więcej osadów niż tradycyjny filtr piaskowy. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wody zużywanej do płukania złoża – do 66% . Również łatwość usuwania osadu podczas płukania pozwala na zmniejszenie ilości wody płuczącej . Te dwa elementy pozwalają na  obniżenie kosztów związanych ze zrzutami wody do kanalizacji komunalnej.
  
3. Większe nominalne natężenie przepływu filtrowanej wody. 
Nominalne przepływy filtrowanej wody dla Turbidex™ wynoszą  15 – 20 gpm/sq.ft  lub 36 – 48 m3/godz/m2 
Dla porównania przepływy:   
Turbidex™  15 – 20 gpm/sq.ft  36 – 48 m3/godz/m2 
Filter Ag 5 – 8 gpm/sq.ft  (12 – 20 m3/h/m2) 
Piasek 8 -12 gpm/sq.ft (20 – 29 m3/godz/m2) 
Złoże Wielowarstwowe – Multi Media 12 – 15 gpm/sq.ft (29 – 36 m3/godz/m2) 
Te większe nominalne natężenia przepływu pozwalają na stosowanie mniejszych, a co się z tym wiąże tańszych, systemów filtrujących.  

 

 

Uwaga:  

Turbidex™ może obniżać stężenie metali ciężkich, substancji oleistych i amoniaku.   
Szczegółowe dane ilościowe nie są w chwili obecnej dostatecznie udokumentowane, dlatego w każdej nowej aplikacji zalecane jest przeprowadzenie testu pilotowego.

Specyfikacja 

WG-Turbidex Hyper-Filtration Medi  zbudowany jest z granulek krzemianu glinu (zeolitu)  o dużej porowatości. Nadaje się on doskonale do odfiltrowywania sedymentu z wody aż do poziomu 5 mikronów .

Zapewnia dużą klarowność wody
Obniża całkowity koszt eksploatacji
Zmniejsza ilość wody płuczącej o 50%
Obniża koszt transportu w porównaniu do innych złóż sedymentowych
Eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego
Turbidex™ posiada certyfikat NSF 61
Właściwości fizyczne
Barwa: złamana biel
Ciężar: 0.8 kg / litr
Powierzchnia: 25-40 m2/g.
Sito - Mesh: 14 x 30
Współczynnik równomiernośći: 1.64
Parametry pracy 
Wysokość złoża: 75 – 120 cm
Wolna przestrzeń: Maksimum  50% wysokości złoża
Przepływ - praca:  12 – 20 gpm/sq. ft.
Przepływ - płukanie:  14 – 16 gpm/sq. ft
Przed pierwszym płukaniem należy zapewnić dobre nawodnienie(nasączenie) złoża. 
Filtry piaskowe pozwalają na usunięcie sedymentu do 25 mikronów. Filtry Wielowarstwowe – Multi Media do 12 mikronów. Turbidex pozwala na usuwanie sedymentu poniżej 5 mikronów. W porównaniu z filtrem piaskowym, pozwala na usuwanie z wody do około 3 razy więcej sedymentu między regeneracjami.

 Dane techniczne systemów do redukcji mętności wody z głowicą Clack 

Lp.

Filtry Sedymentacyjny
poziom filtracji 3-5 mikron:

Dane Przepływu

Przyłącze

Kolumna Filtracyjna

Model - WGAS - Rodzaj Złoża

Nom.

Max.

Płukanie

Wymiary Zbiornika

Ilość złoża

Turbidex 

 m3/h

 m3/h

l/min

cal

  cal

CF

1

WGAS09CCZ

0,7

1,1

20

3/4"

9x48

1.0

2

WGAS10CCZ

1,1

1,35

28

3/4"

10x54

1.5

3

WGAS12CCZ

1,35

1,95

34

3/4"

12x52

2.0

4

WGAS14CCZ

1,8

2,4

50

1"

14x65

3.0

5

WGAS16CCZ

2,4

3

68

1"

16x65

4.0

6

WGAS18CCZ

3,1

3,9

88

1"

18x65

5.0

7

WGAS21CCZ

3,8

4,8

107

1,5"

21x60

6.0

8

WGAS24CCZ

5,4

6,8

146

1,5"

24x69

8.0

9

WGAS30CCZ

8,6

10,5

245

2"

30x72

10.0

10

WGAS36CCZ

12,3

15

343

2"

36x72

20.0

11

WGAS42CCZ

15

18

468

3"

42x78

30.0

 
PŁUKANIE ZŁOŻA Turbidex ™ PRZED URUCHOMIENIEM FILTRA BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA SERWISU !

Aby zapobiec zatykaniu się szczelin kosza dystrybucyjnego, złoże TurbidexTM musi być dokładnie wypłukane przed uruchomieniem systemu filtracyjnego do normalnej pracy. Drobinki podziarna Turbidexu™ mają formę ostrych kryształków ułatwiającą trwałe zakleszczanie się w szczelinach kosza – usunięcie ich jest bardzo trudne.
Uwaga: Dystrybutor zawsze bezwzględnie powinien być zasypany złożem kwarcowym o granulacji zabezpieczającej szczeliny w dystrybutorze. Złoże kwarcowe jest jednocześnie ochroną dla przytkania się szczelin. Poproś dostawcę dystrybutora o określenie wielkości granulacji złoża kwarcowego. Z naszego doświadczenia złoże kwarcowe oscyluje w nominale granulacji 1-2 mm lub 2-3 mm.

Ustaw sterownik w pozycję płukania wstecznego (Backwash) i powoli napełnij zbiornik filtra wodą otwierając tylko nieznacznie zawór na zasilaniu. Dokładne nawilżenie złoża wymaga minimum 60 minut. 
Uwaga: Suche złoże jest bardzo lekkie, dlatego wstępne napełnianie zbiornika musi być robione wolno i ostrożnie aby uniknąć wypłukania złoża do kanalizacji.

Po prawidłowym nawilżeniu należy płukać złoże z prędkością przepływu zalecaną do standardowego płukania (14 – 18 GPM / SQ FT), tak długo aż woda płucząca będzie klarowna. 
Przerwij płukanie na około 5 minut, co pozwoli na ponowne ułożenie się złoża w zbiorniku. 
Ponownie płucz złoże (14 – 18 GPM / SQ FT) aż woda płucząca będzie klarowna.
Płukanie i 5-cio minutowe przerwy należy powtarzać tak długo, aż woda płucząca już na początku płukania będzie klarowna i nie będzie zawierała żadnej zawiesiny.
Na zakończenie należy, przez 10 minut, dopłukiwać złoże (Rinse) zgodnie z kierunkiem przepływu i ustawić sterownik w pozycję pracy.


Kontakt na osobę techniczną
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

DO GÓRY