Obudowy Narurowe Wkłady Filtracyjne

Filtry Sedymentacyjne do Zanieczyszczeń Zgrubnych 
  
Obudowy na rurowe znalazły szerokie zastosowanie. W zależności od rodzaju wkładu filtrującego służą do usuwania zanieczyszczeń stałych.

Obudowy Narurowe Wkłady Filtracyjne

rys3-b91e34b5

Obudowy BB (o długości 10" i 20") mogą być wyposażone w głowicę o przyłączu 1" lub 1/2". Obudowa i głowica wykonane są z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na działanie wielu związków chemicznych. Głowica może być wyposażona w specjalny zaworek służący do redukcji ciśnienia wewnątrz obudowy np. przed wymianą wkładu filtracyjnego.

 Podstawowa charakterystyka obudowy WG/BB:

TYP WGBB

10 BB-1"

10 BB-1,1/2"

20 BB-1"

20 BB-1,1/2"

Zakres przepływów [l/min]

3.8-151

3.8-210

3.8- 189

3.8-300

Max. ciśnienie [bar]

6.8

6.8

6.2

6.2

Dopuszczalna temp. [°C]

37.7

37.7

37.7

37.7

Wymiary [cm]

33.3 x 18.4

34.6 x 18.4

59.4x18.4

60.6 x 18.4

Średnice przyłączy [cal]

1"

1,1/2."

1"

1,1/2"

Szybki kontakt 
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

  


 

rys4-daefcfb5

RFFE20-BB WKŁAD ODŻELAZIAJĄCY O PRZEPŁYWIE RADIALNYM 
  Wkład zapewnia łatwe i skuteczne obniżenie zawartości żelaza w wodzie.

 • Poprawia smak wody poprzez usunięcie metalicznego posmaku towarzyszącego obecności żelaza.
 • Zapobiega powstawaniu pomarańczowo-brązowych plam często widocznych na zlewach, toaletach, wannach oraz innych urządzeniach sanitarnych.
 • Nie zawiera żadnych związków rozpuszczalnych w wodzie, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny przy odżelazianiu wody pitnej.
 • Obniża awaryjność rur i bojlerów.
 • Najlepsze rezultaty uzyskuje się po wstępnym usunięciu zawiesin i użyciu końcowego filtra węglowego.

  Przybliżone czasy pracy wkładu:

 

Zaw. Fe
  w wodzie

Całk. ilość
  użytej wody
  [litry]

946 l/d
  (4 osoby)

474 l/d
  (2 osoby)

283 l/d
  (1 osoba)

5 ppm

60560

64 dni

128 dni

256 dni

4 ppm

75700

80 dni

160 dni

320 dni

3 ppm

98410

104 dni

208 dni

416 dni

2 ppm

151 400

160 dni

320 d ni

640 dni

1 ppm

302 800

320 dni

640 d ni

1280 dni

0.5 ppm

605 600

640 dni

1280 dni

nie badano

 

  Zalecane warunki pracy:

 

pH

>7.0

Krzem

< 100 ppm

Mangan

< 1 ppm

Żelazo

< 3 ppm

Bakterie żelaziste

Brak

Siarkowodór

Brak

 

 Charakterystyka wkładu:

 

  Max. przepływ

23 l/min

  Max. ciśnienie

6.2 bara

  Max. temperaturs

37.8°C

  Wym. obudowy BB 20 
   przyłącze 1"

59.4 x 18.4 cm

  Wym. obudowy BB 20
   przyłącze
1/2"

60.6 x 18.4 cm<

  średni czas pracy wkładu
   (4-osobowa rodzina)

3-6 miesięcy

 

 UWAGA: Stosując wkład RFFE20-BB zaleca się:

 • wstępne odfiltrowanie zawiesiny,
 • zainstalowanie regulatora ciśnienia, gdy ciśnienie może przekroczyć 6.2 bara, nastawiając go na 5.2 bara. zastosowanie chlorowania gdy woda zawiera bakterie żelaziste, ochronę systemu przed mrozem,
 • przepłukanie nowego wkładu dostateczną ilością wody, przed włączeniem go do eksploatacji.
 • wkład zalecany do usuwania żelaza, gdy zawartość żelaza w wodzie nie przekracza 3 ppm.

 


 

rys5-7ed8a310

Fałdowane wkłady poliestrowe serii - R 
  Wkłady z serii - R są zbudowane z wytrzymałego, nietkanego materiału poliestrowego, który pozwala na wielokrotne ich użycie. Standardowa 9 3/4" długość ( 248 mm ) posiada powyżej 0,4 m2 materiału medium, podczas gdy wersja BB o dużej średnicy posiada więcej niż 1,6 m2. Materiał filtracyjny został pofałdowany tak, by maksymalizować jego zdolności do zatrzymania zanieczyszczeń i wydłużyć okres pomiędzy wymianami. Odporność chemiczna i bakteryjna medium czyni te wkłady odpowiednimi do większości zastosowań filtracyjnych wody studziennej i lekko przemysłowej.
  
  
 Konstrukcja: 
  Medium z materiału poliestrowego, nietkanego. Końcówki z Vinyl Plastisol; Rdzeń polipropylenowy.
  
  
 Zakres temperatur:  4.4 °C do 52 °C
  
  
 Maksymalna prędkość przepływu: 
  R30-478 19 l/min
  R30 45 l/min
  R50 45 l/min
  R30-BB 95 l/min
  R50-BB  95 l/min
  
  
 Wymiary: 
  R30-478 67 x 124 mm
  R30/R50 67 x 248 mm
  R30-BB/R50-BB 114x248 mm
  
  
 Klasyfikacja mikronowa:  Nominalnie 30, 50
  
  
 Uwaga: 
  Nie zaleca się ponownego używania wkładu w zastosowaniach do wody pitnej.


 
  
 Fałdowane wkłady polipropylenowe serii - PP 
  Wkłady serii - PP są przeznaczone do średnio - dokładnych, domowych, handlowych i przemysłowych zastosowań filtracyjnych. Zbudowane z odpornego, polipropylenowego medium mogą być używane w większości kwasów, zasad, roztworów galwanizerskich i roztworów solnych. Standardowy 9 3/4" wkład ma 0,4 m2 powierzchni filtracyjnej, a wersja BB o dużej średnicy - 1,6 m2. Końcówki wkładu zostały zanurzone w winylu, tworząc szczelną, zespoloną jedność, wykluczającą możliwość obejść. Wysoka porowatość medium pozwala na wysokie przepływy, duża pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń i niskie spadki ciśnienia.
  
  
 Konstrukcja: 
  Medium polipropylenowe, nietkane Końcówki z Vinyl Plastisol Rdzeń polipropylenowy Polietylenowa osłona zewnętrzna (tylko PP-30 )
  
  
 Zakres temperatur:  4.4 °c do 63 °c
  
  
 Maksymalne prędkości przepływu: 
  pp-30 45 l/min
  pp-30 67 x 248 mm
  
  
 Wymiary:  PP30-BB 95 l/min
  PP30-BB 114x248 mm
  
  
 Klasyfikacja mikronowa:  30
  
  
 Ostrzeżenie: 
  W zastosowaniach do wody pitnej, nie używać systemu bez odpowiedniej dezynfekcji, jeśli woda zawiera bakterie lub jej jakość jest nieznana.


Wkłady z włókna polipropylenowego
  
Seria P:
 Wkłady serii P są wykonane w 100% z czystego włókna polipropylenowego. Włókna zostały ostrożnie razem uprzedzone, tak by utworzyć rozkład gęstości od powierzchni zewnętrznej do wewnętrznej. Wytrzymałość bezrdzeniowych wkładów została osiągnięta poprzez spieczenie wielu włókien w stałą formę. Chociaż wkłady te zostały zaprojektowane dla czystości, korozyjnej i chemicznej odporności, w rozmiarach do zastosowania do większości płynów przemysłowych i handlowych, to jednak ciągle są ekonomicznie do zastosowań domowych.
  
  
 Budowa:  Włókna polipropylenowe
  
  
 Zakres temperatury:  4.4 °C do 63 °C
  
  
 Maksymalne przepływy: 
  P5-20 38-76 l/min
  
  
 Wymiary: 
  P5-20 1 x 251 mm
  61 x 508 mm
  
  
 Klasa:  P5-20 nominal 5-25 mikronów
  
  
 Ostrzeżenie: 
  W zastosowaniach do wody pitnej, nie używać do wody, która jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub jej skład jest nieznany, bez dokładnej dezynfekcji przed lub po jednostce.
  
  
 Uwaga: 
  W zastosowaniach do filtrowania wody, obudowa wkładu musi być chroniona przed mrozem. Niedopilnowanie tego może spowodować popękanie obudowy i przecieki wody.


  Spadki ciśnień dla wkładów WG/BB:

 
  
 Opis wkładów R50 i R30 - BB 
  Harmonijkowy, wykonany z poliestru, wielokrotnego użytku, do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych.
  R50 - 50 mikronów
  R30 - 30 mikronów
  
  
 Opis wkładu CP 5 BB 
  Harmonijkowy, wykonany z celulozy impregnowanej poliestrem, do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych
  CP5 - 5 mikronów
  
  
 Opis wkładów WP 
  Włóknina polipropylenowa do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych
  WP O.5-0.5 mikrona
  WP 1 - 1 mikrona
  WP 5 - 5 mikronów
  WP 10- 10 mikronów
  WP 50-50 mikronów
  WP 100 - 100 mikronów
  
  
 Opis wkładów GAC 10 i GAC 20 - BB 
  Wkład z węgla granulowanego z przedfiltrem 20 mikronowym. Usuwa z wody: chlor, smak, zapach, związki organiczne.
  
  
 Opis wkładu RFFE 20 - BB 
  Wkład odżelaziający o przepływie radialnym. Maksymalne ciśnienie robocze dla tego wkładu wynosi 6.2 bara. Zalecany przy zawartości żelaza w wodzie nie większej niż 3 ppm. Przyłącze 1". Maksymalna temperatura wody 37.7°C. średnia żywotność wkładu dla 4 osobowej rodziny wynosi od 3 do 9 miesięcy w zależności od jakości wody.
  
  
 Opis wkładu CBCX - BB 
  Wkład węglowy zaprojektowany do długotrwałej filtracji wody. Usuwa z wody: chlor, smak, zapach, związki organiczne oraz zawiesiny powyżej 10 mikronów. Spadek ciśnienia wynosi 0.28 bara przy przepływie 26.5 l/min.
  
  

 

Przepływ [l/min]

Spadek ciśnienia [bar]

39

76

114

190

228

266

R30-BB Przyłącze 1"

0.06

0.12

0.24

0.67

0.97

-

R30-BB Przyłącze 1 1/2"

0.06

0.06

0.12

0.42

0.60

0.79

R50-BB Przyłącze 1"

0.06

OJ2

0.24

0.91

-

-

R50-BB Przyłącze 1 1/2"

0.06

0.06

0.12

0.42

0.60

0.79

 

Przepływ [l/min]

Spadek ciśnienia [bar]

39

76

114

190

228

266

Przyłącze 1"

0.06

0.18

0.30

0.79

-

-

Przyłącze 1 1/2" 

0.06

0.12

0.18

0.42

0.85

-

 

  TYP

WP 0.5

WP 1

WP 5

WP 10

WP 50

 WP100

Zalecany przepływ l/min

38

57

76

76

95

114

Spadek ciśn. [bar]

0.3

0.24

0.18

0.06

0.12

0.18

 

GAC 10 - BB
  Przepływ l/min

Spadek ciśnienia
  [bar]

GAC 10 - BB
  Przepływ l/min

Spadek ciśnienia
  [bar]

7.6

19

38

7.6

19

38

Przyłącze 1"

0.30

0.79

1.58

 Przyłącze 1" 

0.41

1.37

3.01

Przyłącze 1 1/2"

0.30

0.79

1.58

Przyłącze 1 1/2"

0.41

1.37

3.01

 
  
 W ciągłej sprzedaży oferujemy:

 • systemy zmiękczające,
 • filtry odżelaziające,
 • filtry węglowe,
 • filtry sedymentowe,
 • filtry RO,
 • lampy UV
 • ozonowanie 
DO GÓRY