Filtracja Węglowa

Przedstawione w tym dziale kolumny węglowe służą do filtracji klarowania wody, absorpcji związków organicznych, chloropochodnych do zastosowań w gałęzi przemysłowej, publicznej, mieszkań, budownictwa wielorodzinnego.

Filtracja Węglowa

zastosowanie_wegli_aktywnych_kolumna_weglowa_uzdatnianie_wody_dechlorynacja_oczyszczanie_wody_i_sciekow_oczyszczanie_odbarwianie_i-e27da248

Adsorpcja-filtracja na węglu aktywnym

Adsorpcja to proces, w którym ciało stałe (w tym przypadku węgiel aktywny) używane jest do usuwania substancji rozpuszczonej w wodzie. Węgiel aktywny produkowany jest w specyficzny sposób, tak aby osiągnąć bardzo dużą pole powierzchni (pomiędzy 500-1500 m2/g). Taka duża powierzchnia sprawia, że węgiel aktywny jest idealnym medium w procesie adsorpcji uzdatniania wody. Węgiel aktywny powstaje w postaci granulatu (GAC) lub proszku.
Wersja GAC NORIT jest najczęściej stosowana przez naszą firmę w procesach oczyszczania wody.

Złoże węglowe może pochłaniać następujące substancje:
Związki organiczne, niepolarne-substancje nierozpuszczalne w wodzie , takie jak:
-(Chlor)fenol, chloropochodne
-Oleje mineralne
-Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
-BTEX
-Halogeny (fluorowce): I, Br, Cl, F
-Składniki nieprzyjemnych smaków, woni
-Różne produkty fermentacji
-Drożdże
W urządzeniach filtracji węglowej firmy WIGO-GĄSIOROWSKI ®  położono szczególny nacisk na jakość zastosowanego węgla aktywnego ponieważ zabezpiecza nam wodę pitną i musi być najwyższej jakość. Węgle aktywne w kolumnach WIGO-GĄSIOROWSKI ® wykonany jest z łupin kokosowych i wolny jest od związków organicznych NORIT SUPRA  WG- Silcarbon K835 węgiel granulowany na bazie łupin orzecha kokosowego (granular carbon, coconut shels based)

Typ urządzenia 

   Dane hydrauliczne

  Płukanie m3/h

 Przyłącze

Kolumna filtracyjna

na węglu aktywnym

 

praca m3/h

redukcja chloru - redukcja organic

minimum 10 minut

 wej/wyjś

wymiary zbior.cal

ilość złoża w zbiorniku CF

WG AC8CF

 0,8 - 0,4  

 1  

3/4"

 8x35

0.5

WG AC9CF

1,0 - 0,5

1,2
 

 3/4"

9x48

 1.0

WG AC10CF 

1,4 - 0,7

 1,9

 1"

10x54

1,5

WG AC12CF

1-8 - 0,9

2,2

1"

12x52

2.0

WG AC14CF

2,4 - 1,2 

2,6

1"

14x65

3.0

WG AC16CF

3,2 - 1,6

2,9

1"

16x65

4.0

WG AC18CF

4,2 - 2,1

3,3

1,5"

18x65

5.0

WG AC21CF

4,6 - 2,3

2,8

1,5"

 21x60

6.0

WG AC24CF

7,2 -3,6

4,9

1,5"

24x69

 8.0

WG AC30CF

11,4 - 5,7

 6,1

2"

30x72

10.0

WG AC36CF

15,8 - 7,9

 9,2

2"

36x72

20.0

WGAC42CF

22,7 - 11,3

10,9

2"

42x78

30.0

Przepływ powyższy dla pracy podany dla redukcji organiki, do redukcji chloru przepływ pracy liczony jest x 2 dla tych samych urządzeń.Uwagi: wszystkie przepływy do 50m3/h z jednego urządzenia dobieramy na zapytanie indywidualne. Wyślij zapytanie

1-odzelazianie_wody_odmanganianie_odzelazianie_wody_o_duzej_zawartosci_zelaza_fe_mn_water_iron_najnowsze_technologie_odzelaziania_-e2767a6f

Przykłady zastosowania węgla aktywnego:
- Oczyszczanie wody gruntowej
- Doczyszczanie wody wodociągowej ze związków chloropochodnych
- Doczyszczanie ścieków
- Oczyszczanie wody w basenach
- Usuwanie chloru z wody używanej do różnych procesów przemysłowych
Opis procesu z udziałem węgla aktywnego
Uzdatniana woda jest wprowadzana poprzez głowicę sterującą do kolumny zawierającą węgiel aktywny. Woda opuszcza kolumnę poprzez system odprowadzający. Aktywność węgla aktywnego zależy od substancji usuwanej z wody. Woda przepływa przez kolumnę stale w sposób ciągły podczas poboru wody, co powoduje akumulację substancji w filtrze. Z tego powodu filtr, wsad węglowy musi być okresowo wymieniany. Filtry węglowe sterowane automatycznie w związku z tym że są też jednocześnie filtrami sedymentacyjnymi podlegają regeneracji przeciwprądowej nastawionej na programatorze. Węgle aktywne należy wymienić zgodnie z DTR producenta.

Kontakt na osobę techniczną
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl


filtry_multimedialne_demineralizacja_na_jonitach_automatyczne_stacje_uzdatniania_wody_wigo_gasiorowski_tel_713221313-888c7aeb

 

Dostarczamy węgle aktywne  NORIT: 
Norit RB3W, Norit RB4W, RB4C, Sorbonorit 3, Sorbonorit 4, Silcarbon K835, Silcarbon 0,8 supra, Silcarbon 0,7 -1,4  K300, Silcarbon AG005 aktywowany srebrem, Silcarbon K814 na bazie lupin orzecha kokosowego, Silcarbon K835 lupin orzecha kokosowego, Silcarbon SIL15 formowany na bazie wegla kamiennego, Norit GAC 1240 W, Norit GAC 1240, Norit GAC 830, Norit GAC 830W, Norit PK 1-3, Norit PK 3-5

DO GÓRY