Urządzenia do pomiaru parametrów wody on-line


Urządzenie do pomiaru twardości wody. Tester montowany jest w sposób prosty i nie wymaga dużych przeróbek instalacji. Odczyt może być wyświetlany w oN, oF, ppm, mmol/l. Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita, zasadowość m ,p.


Urządzenie do pomiaru twardości wody. Tester montowany jest w sposób prosty i nie wymaga dużych przeróbek instalacji. Odczyt może być wyświetlany w oN, oF, ppm, mmol/l.

Mały desorber R, wyjście RS910, UK 910, SK 910, Konwerter, Zawór termostatyczny, Zestaw naprawczy Testomatu, Chłodniczka do poboru próbek, Syrena alarmowa, Przyłącza, Pamięć EEprom, Płytka na kary SD

DO GÓRY