Urządzenie do pomiaru ciągłego twardość wody ogólnej, zasadowości p i m

Urządzenie do pomiaru twardości wody. Tester montowany jest w sposób prosty i nie wymaga dużych przeróbek instalacji. Odczyt może być wyświetlany w oN, oF, ppm, mmol/l. Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita, zasadowość m ,p.

Testomat 2000 do twardość wody ogólnej, zasadowości p i m

Tester wody WG-2000 urządzenie do pomiaru twardości wody on-line.
Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna :
°n °f ppm CaCO3 mmol/l 
Język menu do wyboru (na etapie zamówienia) polski, angielski, niemiecki, francuski 
Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita lub zasadowość m lub minus m, lub p

Zakresy pomiarowe

Rodzaj pomiaru

Indykator Typ

Dokładność

Czas analizy

Ilość pom.(500ml)

0,05–0,50 °n

twardości całkowitej

TH 2005

0,01°n

ok. 2 minuty

ok. 5000 (0,1°n)

0,25–2,50 °n

twardości całkowitej

TH 2025

0,05°n

ok. 2 minuty

ok. 7500 (0,5°n)

1,0–10,0°n

twardości całkowitej

TH 2100

0,2 °n

ok. 2 minuty

ok. 7500 (2 °n)

2.5-25,0 °n

twardości całkowitej

TH 2250

0,5 °n

ok. 2 minuty

ok. 7500 (5°n)

0,5-5,0°n

zasadowości m

TC 2050

0,5 °n

ok. 2 minuty

ok. 7500 (1,0°n)

1,0-20,0 °n

zasadowości m

TC 2100

1,0 °n

ok. 2 minuty

ok.

0,05-0,50 mmol/l

wartości minus m

TM 2005

0,05 mmol/l

ok. 2 minuty

ok. 7500 (0,1)

1–15 mmol/l

wartości p

TP 2100

1 mmol/l

ok. 2 minuty

ok. 7500 (2)

Napięcie zasilania do wyboru (określić na etapie zamówienia) 230V, 115V, 24V

Sterowanie pomiarami programowalne w zakresie:
 - czasowe: co 0 – 99 minut

- objętościowe
– co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)
 - dynamiczne
– w zależności od stanu wyczerpania złoża, na początku rzadko , a później coraz częściej (potrzebny
   sygnał z wodomierza kontaktowego)

- z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik

Możliwość ustawienia reakcji
 Testomatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.
Możliwość pomiaru z dwóch źródeł
– w praktyce oznacza to możliwość pomiaru osobno z dwóch kolumn jonowymiennych. Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą) Funkcja ta wykorzystywana jest w TESTOMAT DUO do pomiaru twardości całkowitej i zasadowości m na przemian.
Wyjście
 opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA lub RS 232 lub 0-10V Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na tel. komórkowy.
Przyłącze
wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mm
Wyświetlacz
 z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych
parametrach, historii usterek.
Funkcja BOB
 do działania bez nadzoru 24-120 h.
Wymagane parametry wody
 Ciśnienie :                              0,5 – 8 bar (jeśli p<0,5 bar to domówić pompkę)
 Temperatura                          10-40OC

 Zawartość wolnego CO2 do     80 mg/L       
 Zawartość żelaza    do            0,5 mg/L

 Zawartość miedzi    do            0,1 mg/L

 Zawartość aluminium     do     0,1 mg/L

 pH                               do     4-10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.

test_twrdosci_wody_testomat_2000_urzadzenia_pomiarowe_do_pomiaru_twardosci_wody_pitnej_obiegowej_cieplowniczej_kotlowej-31e126fe

Przykłady zastosowania

 • POMIARZJEDNEGOMIEJSCAPOMIAROWEGO–np.zazmiękczaczemlub dekarbonizacją (przy dekarbonizacji konieczny desorber testomatowy typ R)
 • POMIAR Z DWÓCH MIEJSC POMIAROWYCH–OSOBNO Z KAŻDEJKOLUMNY(na przemian) - np. za zmiękczaczem lub dekarbonizacją (przy dekarbonizacji konieczny desorber testomatowy typ R). Możliwość pomiaru równocześnie twardości całkowitej
i węglanowej (na przemian). 
Konieczne zamontowanie dodatkowego układu 2 zaworów elektromagnetycznych dla uzyskania możliwości przełączania punktu pomiarowego oraz 1 zaworu dla przepłukiwania wężyka doprowadzającego medium.
 • POMIAR TWARDOŚCI KONDENSATU BEZ CIŚNIENIOWEGO LUB WODY GORĄCEJ O TEMPERATURZE 100OC.
   Konieczne zamontowanie dodatkowej chłodniczki typ KCN dla schłodzenia wody do temperatury 40OC. Czynnik chłodniczy – np. woda wodociągowa.
  TESTOMAT 2000 może sterować pracą zaworu elektromagnetycznego na rurociągu wody wodociągowej, tak aby nie płynęła niepotrzebnie w czasie pomiędzy pomiarami.

Sterowanie wyzwalaniem pomiaru:

1. wyzwalanie analiz czasowo. Analizy wykonywane są w odstępach 0 do 90 min. 0 oznacza wykonywanie analiz jedna po drugiej.

2. wyzwalanie analiz przez wodomierz impulsowy. Analizy wykonywane są po przepływie zaprogramowanej ilości wody.

3. wyzwalanie analiz dynamicznie. Przy tej opcji konieczny również wodomierz impulsowy.
Programujemy:
zdolność wymienną instalacji w m3.
 moment rozpoczęcia skracania odstępu w % częstotliwość początkową analiz w min. częstotliwość końcową analiz w min.
Analizy wykonywane są co .. minut do momentu wyczerpania ..% zdolności wymiennej instalacji , następnie ich częstotliwość systematycznie wzrasta osiągając częstotliwość co .. minut tuż przed osiągnięciem 100% wyczerpania złoża.
 4 . rozpoczynanie analiz zdalnie za pomocą styku START

Wejścia/wyjścia :

 • wyjścia GW1 i GW2 służą do przekazu meldunków w wypadku przekroczenia zaprogramowanych progów górnego i dolnego lub mogą być przyporządkowane dwóm punktom pomiarowym reakcji, po pierwszym , drugim lub trzecim przekroczeniu.
 • do podłączenia dodatkowego zaworu służącego do przepłukiwania przewodów doprowadzających (zalecamy użycie tej opcji przy długich przewodach , a szczególnie przy poborze z dwóch miejsc co zapobiega fałszowaniu wyników z powodu mieszania próbek w wypadku poboru z dwóch punktów).
 • wejście pomiaru ( do tego miejsca muszą być podłączone dodatkowe zawory)
 • wyjście uniwersalne AUX (np. można uruchomić dodatkowe urządzenia przed w czasie lub po analizie)
 • styk konserwacja ( zadziałanie następuje przy niektórych usterkach lub minięciu zaprogramowanego czasu między konserwacyjnego
 • alarm w wypadku wystąpienia zakłócenia możliwości ( Alarm lub meldunek ). Alarm powoduje stały sygnał - meldunek sygnał trwający 2 sek.

Stany podstawowe w których pojawia się zawsze alarm/meldunek:

1. zanik napięcia w sieci

2. brak wody
 3. zakłócenie działań układu optycznego
 4. zakłócenie pomiaru przy analizie
 5. zakłócenie działania pompy dozującej
 6. zakłócenie działania na wylocie
 7. zakłócenie działania wewnętrznego układu 24V

Stany dodatkowe, które można zaprogramować jako alarm/meldunek/brak reakcji

1. brak indykatora
2. zakłócenie funkcji dokładności dozowania
3. zakłócenie pomiaru wskutek zabrudzenia
4. zakłócenie pomiaru wskutek zmętnienia
5. kontrola instalacji

6. błąd przekazu

7. przekroczenie zakresu pomiarowego
8. termin konserwacji

Wszystkie alarmy lub meldunki są rejestrowane na liście (20 pozycji z datą , godziną wystąpienia usterki). Zanik napięcia powoduje usunięcie zapisów na liście.

Funkcje dodatkowe

 1. Programowanie podstawowe zabezpieczone jest kodem który uniemożliwia dokonanie zmian osobom postronnym
 2. Tryb BOB jest to funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.. Urządzenie sprawdza po uruchomieniu tej funkcji czy , odpowiednia ilość indykatora wystarczy do pracy w zadanym czasie
 3. Test własny - włączenie tej opcji powoduje uruchomienie programu testującego wszystkie ważniejsze funkcje urządzenia oraz wykonuje analizę ( w wypadku usterek wyświetlane są odpowiednie komunikaty)
 4. Aktualny czas i data
 5. Programowanie terminu następnej konserwacji (przeglądu)
 6. Blokada po 1,2,3 wadliwych analizach. Urządzenie zostaje zablokowane ( próbka zostaje w komorze ). 
Ma to na celu ułatwienie postawienia diagnozy jakie przyczyny wywołały błąd.
 7. Tryb ręczny - wywołanie tej funkcji umożliwia przegląd całego przebiegu analizy krok po kroku w celu sprawdzenia działania poszczególnych funkcji.
 8. Rejestrowanie czasu pracy
. Planuje się w przyszłości możliwość wyposażenia urządzenia w wyjście RS 485.

KONTROLA METROLOGICZNA
Przyrząd TESTOMAT 2000 do pomiaru twardości resztkowej wody posiada certyfikat badania wg wzorca zgodnie z Zaleceniem 97/23/EG, wydany przez niemiecki urząd techniczny TÜV.
Przyrząd TESTOMAT 2000 do pomiaru: 
- twardości wody - żelaza
- wolnego chloru
Nie podlega w Polsce kontroli metrologicznej w formie :
Zatwierdzenia typu ani legalizacji ani uwierzytelnieniu, ponieważ nie znajduje się w spisach urządzeń podlegających kontroli metrologicznej, zamieszczonych w :
Załączniku do zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29.czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych zatwierdzeniu typu, wraz z późniejszymi zmianami.
Załączniku do zarządzenia nr 29 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29.czerwca 1999 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych legalizacji, wraz z późniejszymi zmianami.
Załączniku do zarządzenia nr 158 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18.października 1996 w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegajacych obowiązkowi uwierzytelnienia.


Wersje urządzeń i modeli TESTOMAT w różnych konfiguracjach.


TESTOMAT 2000 plus Tylko pomiar twardości wody on – line (bez zasadowości m, -m, p)

Wyposażony w zawór elektromagnetyczny na wejściu/wyjściu jak dla wersji Testomat ECO. Pozostałe dane techniczne jak TESTOMAT 2000.


TESTOMAT 2000 CAL pomiar twardości wody, on – line

Testomat 2000 CAL jest rozszerzoną wersją Testomatu o funkcję kalibracji. Istnieje możliwość wprowadzenia wspólczynnika korygującego. Stosowany głównie w przemyśle farmaceutycznym. Pozostałe dane techniczne jak TESTOMAT 2000.


TESTOMAT 2000 S8 plus pomiar twardości wody, on – line

Testomat 2000 S8 jest wersją specjalną Testomatu rozszerzoną o funkcję płukania chemicznego komory. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości pomiarów, dozowany jest płyn czyszczący do komory, gdzie pozostaje przez 30 sekund, a następnie po jego odpływie komora jest płukana dwukrotnie. Tylko z menu po niemiecku. Pozostałe dane techniczne jak TESTOMAT 2000.


TESTOMAT 2000 ANTOX pomiar twardości wody, on – line

Testomat 2000 Antox jest wersją specjalną Testomatu z dodatkową pompką dozującą środek wiążący utleniacz w instalacjach z chemiczną dezynfekcją wody. Pozostałe dane techniczne jak TESTOMAT 2000.


Kontakt na osobę odpowiedzialną za temat urządzeń pomiarowych       
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

       

DO GÓRY