Modernizacje stacji uzdatniania wody

Przebudowa(modernizacja) stacji uzdatniania wody wiąże się często ze zmianą technologii uzdatniania wody niejednokrotnie obejmuje:


clack_glowice_wielodrogowe_przebudowa_i_modernizacja_stacji_uzdatniania_wody-c0cdc068
  • adaptacje budowlaną- przebudowa pomieszczenia filtrów,
  • technologia - montaż instalacja urządzeń,
  • montaż nowych zaworów wielodrogowych wraz ze sterowaniem procesem uzdatniania wody,
  • armatury i rurociągów w ciągu technologicznym uzdatniania wody,
  • wymiana złóż filtracyjnych uprzednio zastosowanych lub nowych zgodnie z doborem technologicznym,
  • dostosowaniem do wymogów Uni Europejskiej, przepisów co do jakości wody do spożycia,
  • dostosowaniem się do prawa budowlanego dotyczącego umiejscowienia urządzeń technologicznych,
  • diagnostyka i regeneracja wszelkich elementów ruchomych tj. zawory wielodrogowe, zawory membranowe, zasuwy, przepustnice klapowe, głowice sterujące.

Jeżeli jesteś zainteresowany modernizacją stacji uzdatniania wody skontaktuj się z nami, przyjedziemy na wizję lokalną, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie wraz z wyceną.

modernizacja_suw_przebudowa_modernizacja_stacji_uzdatniania_wody_wiiaze_sie_czesto_ze_zmiana_technologii_uzdatniania_wody_niejedno-c39e3845

Masz problem na stacji uzdatniania wody zadzwoń lub wypełnij ankietę

DO GÓRY