WG-TITROMAT pomiar w szerokim zakresie twardości całkowitej, zasadowości m wody on–line

TITROMAT pomiar w szerokim zakresie twardości całkowitej, zasadowości m wody on–line

WG-TITROMAT pomiar w szerokim zakresie twardości całkowitej, zasadowości m wody on–line
To rozbudowana wersja Testomatu 2000, w którym dozowany jest 1 płyn – indykator wraz z roztworem miareczkującym.
W przyrządzie WG-TITROMAT dozowane są 2 płyny – najpierw indykator, a następnie roztwór miareczkujący. Stwarza to możliwość pomiaru w szerokim zakresie wartości.

Skala pomiarowa wyświetlacza programowalna : °n °f ppm CaCO3 mmol/l Język menu do wyboru (na etapie zamówienia) angielski, niemiecki, francuski
Parametr mierzony do wyboru: twardość całkowita lub zasadowość m twardość węglanowa

Zakresy pomiarowe

Indykator Typ

Dokładność

2,50 – 50 °n  /  twardości całkowitej

TH 2500A + TH 2500B

2,5oN                  TITROMAT TH

10 – 150 mmol/L  / zasadowości p

MP 2150-1 + MP 2150-2

10 mmol/L          TITROMAT MP

0,05 – 1,0 °n    /  zasadowości m

TC 2010A + TC 2010B

0,025°n               TITROMAT M1

0,05 – 2,0 °n  /  zasadowości m

TC 2020A + TC 2020B

0,050°n               TITROMAT M2

5,00 – 150 °n  /  twardość węglanowa

TC 2150A + TC 2150B

5,0°n                   TITROMAT KH

Napięcie zasilania do wyboru (na etapie zamówienia) 230 V, 115V, 24 V Sterowanie pomiarami programowalne:

- czasowe : co 0 – 99 minut - objętościowe – co określony przepływ (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego)- dynamiczne – w zależności od stanu wyczerpania złoża, na początku rzadko , a później coraz częściej (potrzebny sygnał z wodomierza kontaktowego) - z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik

Możliwość ustawienia reakcji Titromatu na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych.

Możliwość pomiaru z dwóch źródeł – w praktyce oznacza to możliwość pomiaru osobno z dwóch kolumn jonowymiennych. Wymaga to zabudowy dodatkowych zaworów elektromagnetycznych (poza dostawą)

Wyjście opcja dodatkowa 0(4) – 20 mA lub RS 232 lub 0-10V Można wykorzystać do wizualizacji, a stosując dodatkowo system PIAP-GSM otrzymywać wyniki na tel. kom.

Przyłącze wody wężem 6/4 mm, do kanalizacji wężem śr. wewn. 14 mmWyświetlacz z możliwością uzyskania przez Użytkownika informacji o ostatnim wyniku analizy,

zaprogramowanychparametrach, historii usterek. Funkcja BOB do działania bez nadzoru 24-120 h.

Wymagane parametry wody
 Ciśnienie :                              0,5 – 8 bar (jeśli p<0,5 bar to domówić pompkę)
 Temperatura                          10-40OC

 Zawartość wolnego CO2 do     80 mg/L       
 Zawartość żelaza    do            0,5 mg/L

 Zawartość miedzi    do            0,1 mg/L

 Zawartość aluminium     do     0,1 mg/L

 pH                               do     4-10,5

Przy zbyt wysokiej temperaturze zalecamy zastosowanie chłodniczki typ KCN, przy zbyt wysokiej zawartości wolnego CO2 desorbera typ R. Pozwala to na mierzenie również kondensatu i wody po dekarbonizacji.


Kontakt na osobę odpowiedzialną za temat urządzeń pomiarowych
tel. 669 06 16 16 mail: biuro@technologiewodne.pl

DO GÓRY